Tillbyggnad och renovering

Väggar har satts upp för att skapa fler mindre rum, bl a Vargen, Rådjuret, Gräsanden, Berguven . Underhåll sker löpande. På agendan finns reparation av staket, byte av smått och gott.

Bilderna nedan är från sommaren 2011 då vi målade om, byggde till en veranda och en brygga med slogbod för grillning och samvaro.

 

Öppet hus 2011-09-19

Här är bilderna från öppet hus.