Vandrarhemmet har sina lokaler i gamla Siknäs skola som byggdes 1922. Skolbyggnaden har byggts till under åren och under en period bedrevs även daghemsverksamhet i en del av lokalerna. Men bristen på barn i området tvingade fram en nedläggning och all skolverksamhet upphörde höstterminen år 2006.
Därefter stod skolbyggnaden tom ett par år, då kommunen inte hade någon annan verksamhet som var i behov av lokalerna. År 2008 fick ett antal personer möjlighet att på prov bedriva vandrarhemsverksamhet i lokalerna och det visade sig vara en bra idé då gästerna strömmade till. För att fortsätta bedriva verksamheten bildades därför en ekonomisk förening som fick köpa skolan av kommunen och starta upp en verksamhet. Syftet med verksamheten var och är att främja en levande landsbygd och ge lokala arbetstillfällen.
Efter det formella övertagandet av byggnaden är det styrelsen för Siknäs Fyrklöver Ekonomisk Förening som driver verksamheten ideellt och alla inkomster återinvesteras i verksamheten. År 2011 byggde vi en stor handikappanpassad brygga vid Gävundasjön med en slogbod. Materialet till bryggan finansierades
via en stiftelse och arbetet utförde vi själva i styrelsen eller med hjälp av inhyrt folk från bygden. Bryggan är till för alla i byn och närheten till äldreboendet ger deras boenden en möjlighet till att fika på bryggan eller bara njuta av att se rabatterna kring bryggan från sitt fönster. En veranda byggdes också till skolbyggnaden så att vandrarhemmets gäster kan njuta av en kopp kaffe eller en måltid utomhus. Våra framtidsplaner är många och vi hoppas kunna förverkliga dem så snart som möjligt. Närmast kommer en ombyggnad att ske inomhus för att öka antalet sängplatser och även möjliggöra för att bygga om en annan del av huset till en lägenhet för så kallat trygghetsboende. Ett sommarkafé finns också med i våra planer.

Vi som sitter i styrelsen idag är:
Ordförande Erling Björklund
V Ordförande Majvor Hellström Mases
Kassör Bert Mases
V Kassör Gina Asentista