Svenska
Bokningsvillkor:

Incheckning efter 15:00
Utcheckning före kl 12.00 rummet städas innan ni lämnar rummet.
Ostädat, extra nedsmutsat rum debiteras med tillkommande avgift.
kan avbokas 2 dagar innan bokad ankomstdag.
Ring gärna när ni närmar er till +46 722293720 så möter vi upp vid vandrarhemmet.
Avbeställning görs genom denna länk
https://www.siknasfyrklover.se/sok-bokning

Vid utebliven ankomst debiteras kostnaden för första natten.

Kortuppgifter

Ditt kort kommer inte att debiteras – det behövs bara för att bekräfta din bokning
Betalning sker med kort, swish eller kontanter vid incheckning på vandrarhemmet.


English
Booking conditions:

Check-in after 15:00
Check-out before 12:00 the room is cleaned before leaving the room.
Uncleaned, extra dirty room will be charged with additional fee.
can be canceled 2 days prior to booked arrival day.
Please call when you approach +46 722293720 and we will meet up at the hostel.
Cancellation is done through this link
https://www.siknasfyrklover.se/sok-bokning

In case of no-show, the cost of 1 night will be charged.

Card information
Your card will not be charged – it is only needed to confirm your booking
Payment is by card, swish or cash upon check-in at the hostel.

Translate »